Hoe lang is benzine houdbaar?

Met een betrouwbare motor kunnen onveilige situaties voorkomen worden. Of ze kunnen juist uitkomst bieden in gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld slecht weer of slecht zicht. Een motorstoring, bijvoorbeeld door slechte brandstof, wil je dus te allen tijde voorkomen.

Brandstof

Een belangrijke factor in het voorkomen van een motorstoring, is je brandstof. Nu is er al veel geschreven over de houdbaarheid van diesel, en de z.g. diesel-bacterie, die voor veel problemen kan zorgen in je tank. Nu gaan er recent ook verhalen rond over de houdbaarheid van gewone benzine, die ook vaak gebruikt wordt op schepen, meest bij buitenboordmotoren.

Vergomming door ethanol?

In de huidige gangbare producten wordt tegenwoordig zo’n 5% ethanol toegevoegd. In de toekomst gaat dit zelfs naar 10%. Door de aanwezigheid van dit ethanol zou er vergomming kunnen optreden die voor problemen zorgt in de carburateur. Toch zit het zo niet helemaal in elkaar. We belden met Shell Nederland en kregen de volgende uitleg: ‘De vergomming die op kan treden komt niet door ethanol, maar door de oxidatie van petroleum bestanddelen, die vroeger altijd al in de benzine zaten. Oxidatie van ethanol leidt tot azijn, maar daar zijn omstandigheden voor nodig die nooit in een tank aan boord kunnen ontstaan.’

Oxidatie door petroleum

Dus, enkel de oxidatie van petroleum bestanddelen zou kunnen leiden tot vergomming die weer leidt tot problemen in de carburator. De snelheid waarmee dit kan gebeuren hangt erg af van de temperatuur. Bij elke stijging van de temperatuur met 10 graden, verdubbelt de reactie. Toch kun je ervan uitgaan dat deze vergomming, zelfs in de zomermaanden, niet binnen 6 maanden gebeurt. Zo kun je benzine in de tank in de winterstalling gewoon erin laten en hoef je niet bang te zijn voor vergomming.

Condens

Zijn er dan helemaal geen problemen? Jawel, het probleem van condens in de tank. Deze kan zorgen voor problemen met je ontsteking. De oorzaak van condensvorming staat los van de benzine, deze komt door factoren van buitenaf. Maar let op: Door condensvorming zullen bestanddelen van ethanol eerder condenseren. Dus, door de aanwezige ethanol zal het proces van condenseren, wat los staat van de benzine, eerder tot problemen leiden. De oplossing hiervoor is om de tank helemaal vol te tanken als je lang van boord bent en er omstandigheden zijn waar condensvorming zou kunnen ontstaan.

Conclusie:

Houd voor jezelf een houdbaarheid aan van 6 maanden voor benzine aan boord. Als je tijdens de wintermaanden zorgt dat je tank vol is, is de houdbaarheid langer. Zorg ervoor dat je tank vol is als je langer afwezig bent. Ook zal een goede ventilatie van je brandstofruimte (waar je tank staat) condensvorming in je tank verminderen. Meet over het voorkomen van motorstoring lees je in het artikel ‘Tank, check en denk’ en in onze brochure.

bron: Varen doe je samen

Facebooktwittermail

Vaarquiz 2017

Bent u druk aan het varen deze vakantie of bent u thuis gebleven of inmiddels alweer thuis? Dan is dit bericht vast iets voor u.

Vorig jaar hebben we een kleine testvaarquiz gedaan met zo’n 15 vragen die u ook kunt verwachten als u heden het vaarbewijs wilt gaan halen.  Daar hebben zo’n 20 mensen aan meegedaan met sterk wisselend resultaat.
Afgelopen jaar is gewerkt aan een echte vaarquiz en inmiddels hebben zo’n 900 mensen al een kijkje weten te nemen, maar slechts 5 personen durfde het aan de test werkelijk te maken.

Durft u het aan ???


<<< Klik hier om de quiz te starten >>>

Facebooktwittermail

Zomer! We gaan weer varen …

Voor de goede orde toch maar even een reminder, want er komen toch vaak vragen over. Ook een linkje naar het BPR bij deze.


Verder nog een vraag die wij kregen over de combimarifoon. Dat is een (DSC)marifoon die ook op 25 Watt kan uitzenden en daar komen er steeds meer van.
Deze marifoon mag u alleen registreren en gebruiken als u een Marcom-B of SRC certificaat hebt, dus niet met slechts uw basiscertificaat. U bent anders in overtreding.
Informatie kunt u vinden op de site van het Agentschap Telecom. Daar staat overigens alleen Marcom-B vermeld, omdat dit het enige certificaat is dat in Nederland behaald kan worden.

Het SRC is gelijk aan Marcom B met dien verstande dat uitsluitend een combimarifoon voor de pleziervaart gebruikt mag worden en niet professioneel. Voor het SRC hoeft u geen praktijkexamen te doen.
Voor het SRC certificaat kunt u een Belgische cursus volgen in Nederland, maar u dient examen te doen in Brussel.
Het SRC certificaat is wereldwijd geaccepteerd. 

Facebooktwittermail

Steigers noordkant af

De steigers aan de noordkant (Otweg) zijn inmiddels ook af, er zijn nieuwe stroomkasten geplaatst en alles functioneert weer naar behoren. 
Speciale dank gaat uit naar de werkploeg van onze vereniging die veel en goed werk heeft geleverd hiervoor.

De nieuwe stroomkasten. Prachtig !!!

Facebooktwittermail

Bruglichten – hoe zat het ook alweer?

Bruglichten. Het onderwerp komt vaak terug en het lijkt zo eenvoudig. Toch worden er nog steeds signalen niet goed begrepen. Een korte herhaling en vult u gerust aan als er zaken missen.

Als de bruglichten dubbel rood staan wordt de brug niet bediend. Enkel rood betekent dat u niet door mag varen. U moet wachten tot de brug open gaat. In de meeste gevallen hangt er een geel licht boven het brugdeel. Als dat geel is, kunt u door varen indien u onder de brug door kunt met uw boot. U dient wel rekening te houden met ‘tegenliggers’. Die komt u niet tegen als u dubbel geel heeft.

Maar let op: als het gele licht uit is of geheel niet aanwezig mag u formeel niet onder de brug door varen! Het licht is immers gewoon rood. Zo’n situatie treffen we aan bij de spoorbrug van Alphen a/d Rijn.
{Ver voor de brug staat overgens een SPORTlicht. Als dat op rood staat dient u daar te wachten tot het groen wordt. Dit is gedaan voor de veiligheid. Er kunnen immers (container)schepen komen vanaf het Alpherium. U dient dus te wachten op groen. Via de marifoon (kanaal 18)  kunt u de brugwachter vragen om groen, want soms staat het licht onnodig op rood.}

Bij de spoorbrug ontbreekt het gele licht en dat betekent dat u nooit onder de spoorbrug door mag varen zonder toestemming. Ook niet met een sloep. Dat gebeurt veelvuldig wel, maar realiseert u zich dan dat alles op camera wordt opgenomen en er bij schade verhaal bij u gehaald kan worden.
De juiste en veiligste methode is dus te wachten tot de brug open gaat of de brugwachter via de marifoon te vragen om toestemming.
In de praktijk zullen de sloepen gewoon door rood varen, maar u loopt dus wel risico. Hierbij dus nogmaals het belang van de marifoon aangegeven!

Vlak voordat de brug open gaat branden het rode en het groene licht. U mag formeel pas onder de brug door varen als het groen is. Ook als u al eerder de mogelijkheid hebt om door te varen. Het risico dat schepen vanaf de andere kant naderen is aanwezig en ook hier wordt alles op camera opgenomen. U zult ook merken dat het gele licht op dat moment niet brandt, dus moet u wachten op groen.

Bij de Amaliabrug in Gouda zag u ook een situatie waarbij dubbel groen wordt aangegeven. Dat betekent ‘brug in aanbouw’. U kunt gewoon doorvaren, maar let op tegenliggende vaart. Die hebben ook dubbel groen. U dient dus uiterst voorzichtig te zijn.

Tenslotte. Voor een marifoon aan boord heeft u een bedieningscertificaat nodig en dient de marifoon geregistreerd te zijn bij het agentschap telecom. De kosten bedragen 31 euro per jaar.
Boetes zijn er vanaf 140 euro indien de zaken niet in orde zijn.

 

Facebooktwittermail