Steigers noordkant af

De steigers aan de noordkant (Otweg) zijn inmiddels ook af, er zijn nieuwe stroomkasten geplaatst en alles functioneert weer naar behoren. 
Speciale dank gaat uit naar de werkploeg van onze vereniging die veel en goed werk heeft geleverd hiervoor.

De nieuwe stroomkasten. Prachtig !!!

Facebooktwittermail

Bruglichten – hoe zat het ook alweer?

Bruglichten. Het onderwerp komt vaak terug en het lijkt zo eenvoudig. Toch worden er nog steeds signalen niet goed begrepen. Een korte herhaling en vult u gerust aan als er zaken missen.

Als de bruglichten dubbel rood staan wordt de brug niet bediend. Enkel rood betekent dat u niet door mag varen. U moet wachten tot de brug open gaat. In de meeste gevallen hangt er een geel licht boven het brugdeel. Als dat geel is, kunt u door varen indien u onder de brug door kunt met uw boot. U dient wel rekening te houden met ‘tegenliggers’. Die komt u niet tegen als u dubbel geel heeft.

Maar let op: als het gele licht uit is of geheel niet aanwezig mag u formeel niet onder de brug door varen! Het licht is immers gewoon rood. Zo’n situatie treffen we aan bij de spoorbrug van Alphen a/d Rijn.
{Ver voor de brug staat overgens een SPORTlicht. Als dat op rood staat dient u daar te wachten tot het groen wordt. Dit is gedaan voor de veiligheid. Er kunnen immers (container)schepen komen vanaf het Alpherium. U dient dus te wachten op groen. Via de marifoon (kanaal 18)  kunt u de brugwachter vragen om groen, want soms staat het licht onnodig op rood.}

Bij de spoorbrug ontbreekt het gele licht en dat betekent dat u nooit onder de spoorbrug door mag varen zonder toestemming. Ook niet met een sloep. Dat gebeurt veelvuldig wel, maar realiseert u zich dan dat alles op camera wordt opgenomen en er bij schade verhaal bij u gehaald kan worden.
De juiste en veiligste methode is dus te wachten tot de brug open gaat of de brugwachter via de marifoon te vragen om toestemming.
In de praktijk zullen de sloepen gewoon door rood varen, maar u loopt dus wel risico. Hierbij dus nogmaals het belang van de marifoon aangegeven!

Vlak voordat de brug open gaat branden het rode en het groene licht. U mag formeel pas onder de brug door varen als het groen is. Ook als u al eerder de mogelijkheid hebt om door te varen. Het risico dat schepen vanaf de andere kant naderen is aanwezig en ook hier wordt alles op camera opgenomen. U zult ook merken dat het gele licht op dat moment niet brandt, dus moet u wachten op groen.

Bij de Amaliabrug in Gouda zag u ook een situatie waarbij dubbel groen wordt aangegeven. Dat betekent ‘brug in aanbouw’. U kunt gewoon doorvaren, maar let op tegenliggende vaart. Die hebben ook dubbel groen. U dient dus uiterst voorzichtig te zijn.

Tenslotte. Voor een marifoon aan boord heeft u een bedieningscertificaat nodig en dient de marifoon geregistreerd te zijn bij het agentschap telecom. De kosten bedragen 31 euro per jaar.
Boetes zijn er vanaf 140 euro indien de zaken niet in orde zijn.

 

Facebooktwittermail

Het is bijna klaar

In februari hadden wij een foto geplaatst van een enigszins trieste haven zonder steigers en erg kaal. Ook hebben we toen een foto beloofd van de vorderingen. Die is van het weekend gemaakt en zie daar: onze haven in aanbouw. Het wordt echt heel netjes.
Nog heel even geduld a.u.b.

Foto van 25-3-2017 (Raymond)
Facebooktwittermail

Start watersportseizoen

Nog 2 maanden te gaan, februari en maart en dan is het weer 1 april. Dan begint traditioneel de start van ons watersportseizoen en u zult gemerkt hebben dat de website ook weer actiever wordt.

Alhoewel Boot Düsseldorf (242.00 bezoekers waren er!) de eerste serieuze beurs is in het nieuwe jaar, is Boot Holland (38.000 bezoekers) de eerste in Nederland die ons watersporthart weer sneller doet kloppen.
Van 10 tot 15 februari kunt u weer volop genieten op de beursvloer met een oppervlak van maar liefst 40.000 m2 en 260 deelnemers!
Er zijn 45 stalen motorjachten te bewonderen, maar vanzelfsprekend ook sloepen, tenders, consoleboten, rubberboten  en zeilboten.
De laatste groep, zeilboten,  heeft het erg moeilijk in Nederland want het aantal vermindert met het jaar. Zeilboten zijn uit. Motorboten zijn in en het is opvallend hoeveel zeilers er ook dit jaar overstappen naar een motorboot. De sport vergrijst zoals u weet.
Dat maakt het echter niet minder mooi. Voorop staat het plezier en de ontspanning die de watersport en in het bijzonder het varen, met zich mee brengt. Of dat nu op een zeilboot of een motorboot is.

Wij wensen u alvast een geweldig seizoen toe en wellicht zien wij elkaar op Boot Holland 2017 in de week van 10 februari.

Facebooktwittermail

Havenwerkdag

 

Nu de vorst langzaam uit de grond verdwijnt en de temperaturen geleidelijk  wat hoger worden begint het bij de gemiddelde watersporter alweer te kriebelen, want alhoewel een Elfstedentocht in theorie nog steeds mogelijk zou zijn, hebben we toch liever vloeibaar water en een dusdanige omgevingstemperatuur dat we ons weer op de boot kunnen vermaken.
De start van ons watersportseizoen is traditioneel 1 april alhoewel we in maart soms al heerlijke vaardagen kunnen hebben.
Aangezien we de start opgeruimd en netjes willen beginnen is onze havenwerkdag dit jaar op:
ZATERDAG 8 APRIL
… en het zou fijn zijn als ook u ons komt ondersteunen.

U zult verder vast meegekregen hebben dat er nogal wat op de schop gaat. Via het secretariaat heeft u hiervan bericht gekregen.
Dat zal hier en daar wat ongemak geven, maar uiteindelijk wordt onze haven en zijn directe omgeving steeds een stukje mooier en professioneler.

Ook de site zal zijn jaarlijkse opfrisbeurt krijgen want inmiddels hebben wij in kaart wat wel en niet werkt, waar wel en geen positieve feedback op komt en natuurlijk komen er ook altijd weer nieuwe items op. Zo is onze vereniging constant in beweging in alle opzichten.

Wij wensen u alvast een fantastisch watersportseizoen !!!

 

Facebooktwittermail

Sloepennetwerk

College ondersteunt
de realisering van
sloepennetwerk in de regio

Steeds meer watersporters maken gebruik van een sloep in Noord-Holland Noord. Het college stelt de raad voor geld vrij te maken voor het ontwikkelen van een sloepennetwerk in deze regio. Zo’n netwerk maakt watersporters wegwijs op het vele water dat Noord-Holland Noord rijk is.

Samenwerking ondernemers

Voor het netwerk zijn de mogelijke vaarroutes in kaart gebracht. Daarvoor ligt nu een concept op tafel dat in 2017 gerealiseerd kan worden. De jachthavens kunnen hierop inspelen door ruimte te creëren voor sloepen en met andere jachthavens afspraken te maken over arrangementen of prijzen. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor arrangementen op de wal of rustpunten langs de routes.  

Gemeentelijke bijdrage

Voor de realisering, bewegwijzering en promotie van het sloepennetwerk wordt subsidie gevraagd vanuit de provinciale regeling Water als Economische Drager. De gemeente zorgt in dat geval voor de co financiering. Andere gemeenten die aan het project deelnemen zijn Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard, Langedijk en Schagen en Recreatieschap Westfriesland.

bron: RTV Noord

Facebooktwittermail

voordracht voor Motorbootvaren Prijs 2016

PERSBERICHT

Heerenveen – Een ieder, motorbootvaarders, watersporters of instellingen die iets hebben met het varen met een motorboot kunnen tot 16 december a.s. voordrachten indienen voor de Nationale Motorbootvaren Prijs 2016. De prijs zal op 10 februari 2017 voor de vierde maal worden uitgereikt.

De Nationale Motorboot Varen Prijs is bedoeld als steuntje in de rug voor initiatieven en activiteiten die bijdragen aan het plezierig,veilig en attractief motorbootvaren in Nederland. De prijs is een initiatief van Stichting Bevordering Motorbootvaren.

De Nationale Motorboot Varen Prijs is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat overal in ons land verenigingen, organisaties, werkgroepen en particulieren in de weer zijn, om het motorbootvaren te bevorderen. Het kan daarbij gaan om het open houden of juist opnieuw bevaarbaar maken van vaarwegen, maar bijvoorbeeld ook om het volbrengen van een bijzondere vaartocht. Ook kunnen vrijwilligers bij bijvoorbeeld watersportverenigingen die bijzonder hebben bijgedragen aan het motorbootvaren genomineerd worden. Het is mede aan dit soort initiatieven te danken, dat tienduizenden Nederlanders elk jaar weer plezier beleven van hun motorboot. Met een speciale waarderingsprijs wil de Stichting Bevordering Motorbootvaren dat benadrukken en promotioneel ondersteunen. De prijs bestaat uit een herinneringsstandaard en een oorkonde.

Voorwaarden
Om voor de Nationale Motorboot Varen Prijs in aanmerking te komen, moet een initiatief of prestatie positief hebben bijgedragen aan één of meer van de volgende aspecten van het motorbootvaren:
• Het vaarplezier in de meest brede zin
• vaarroutes
• veiligheid en duurzaamheid
• de promotie van motorbootvaren

Een uitgewerkt voorstel of plan dat in de toekomst kan bijdragen aan het motorbootvaren kan eveneens worden voorgedragen.
Verdere bijzonderheden staan vermeld op de website www.motorbootvarenprijs.nl , waar ook het voordrachtformulier kan worden gedownload.

Jury
Voordrachten voor de Nationale Motorboot Varen Prijs worden beoordeeld door een onafhankelijke vakjury, onder voorzitterschap van Ir. Linda van der Eijck. De jury bestaat uit watersportjournalisten en vertegenwoordigers van het Watersportverbond en de KNMC. De juryleden, die zelf ook voordrachten kunnen indienen, worden jaarlijks benoemd of herbenoemd door het bestuur van de Stichting Bevordering Motorbootvaren.

Voordrachten indienen
Voordrachten voor de Nationale Motorbootvaren Prijs 2016 kunnen tot 16 december a.s. worden ingediend per e-mail: motorbootvarenprijs@kpnmail.nl. Elke voordracht dient te zijn voorzien van een bondige motivatie. Op basis van de ingediende voordrachten stelt de jury na 1 januari 2017 de nominaties vast voor de Nationale Motorbootvaren Prijs 2016. Uit deze nominaties zal de jury vervolgens de winnaar kiezen.

Prijsuitreiking
De winnaar van de Nationale Motorboot Varen Prijs 2016 wordt vrijdag 10 februari bekendgemaakt tijdens de opening van de watersportbeurs Boot Holland in Leeuwarden.

Meer informatie www.motorbootvarenprijs.nl

Facebooktwittermail