OPROEP: Er moet één en ander worden afgevoerd en het zou zeer prettig zijn als we een of meerdere aanhangwagens tot onze beschikking kregen. Wie kan ons helpen?

Facebooktwittermail

Feest 45 jarig bestaan

Op zaterdag 7 april vierde onze vereniging het 45-jarige bestaan van Watersportvereniging De Gouwe. Het werd een hele gezellige avond, met zangeres Merel, een heuse pubquiz en een zeer gezellig samen zijn.
De avond werd mede door SKOOP goed verzorgd.
Hieronder een kleine diapresentatie.

Facebooktwittermail

Werkzaamheden op de Gouwe 2018/2019

Het zal u vast niet ontgaan zijn: de werkzaamheden op de Gouwe.  Wat er precies aan werkzaamheden plaats vindt leest u op de site van de provincie Zuid-Holland. Wat wij belangrijk vinden te vermelden is dat de werkzaamheden nog tot 2019 duren, dus daar zult u zeker enige hinder van kunnen hebben bij het varen op de Gouwe. Er liggen flink wat werkschepen in de Gouwe momenteel. Het is van belang bij de oeverwerkzaamheden goed te blijven opletten en zeker op de (professionele) tegenvaart bij bochten.  Het gaat naar verwachting vanaf april, mede door de komst van de pleziervaart, veel drukker worden. Let dus goed op elkaar.

Het dient de aanbeveling daarbij de marifoon actief te gebruiken.
Mocht u deze nog niet hebben is het wellicht verstandig te overwegen die te gaan gebruiken. Een certificaat is binnen een week te halen. Meer info: Cursus marifonie. Examen doet u bij de Vamex.

Facebooktwittermail

Donderdag 5 april Open Dag

Donderdag 5 april zet het Havenbedrijf Rotterdam de deuren open van de Verkeerscentrale Rotterdam voor de beroeps- en pleziervaart. In het kader van ‘Varen doe je Samen’ laat de divisie Havenmeester zien wat het Verkeersbegeleidend Systeem is en wat het betekent voor beroeps- en pleziervaart. Het marifoongebruik wordt doorgenomen, net zoals de aanmeldprocedures voor zeevaart, binnenvaart en pleziervaart. Ook is er ruimte voor vragen en discussie en ter afsluiting een rondleiding over de werkvloer.

De Open Dag biedt een ochtend- en een middagprogramma. De ochtend start om 09.30 uur en eindigt om 12.00 uur. De middag start om 13.30 uur en eindigt om 16.00 uur.
Aanmelden kan tot 2 april. Bekijk het programma en meld je aan voor de ochtend of de middag: Ochtendprogramma (externe link) of Middagprogramma (externe link).
Het wachtwoord is: opendag2018

Er zijn slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vol is helaas vol!

Het Havenbedrijf heeft ook een film gemaakt over Veilig Varen in de Rotterdamse haven. Die is hier (externe link) te zien.

 

Facebooktwittermail

Havendiensten

Vandaag 19 april de laatste mogelijkheid !!!

Heeft u de voorkeurslijst al ingevuld met daarop uw voorkeuren voor de havendiensten voor het komende vaarseizoen?
Op 20 februari verwachten wij ook uw formulier in de bus te hebben,  anders loopt u het risico willekeurig ingedeeld te worden en bent u zelf verantwoordelijk vervanging te regelen.

Leest u ook vooral nog even de SPELREGELS HAVENDIENST door.

Facebooktwittermail

Opknapbeurt voor 80 oude bruggen en tunnels

Veel bruggen en tunnels in Nederland stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud toe.  Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat daarom de komende jaren 80 oude bruggen en tunnels verjongen en vernieuwen. Houdt dus rekening met stremmingen en zorg voor een goede reisvoorbereiding. 

Innovatieve technieken

De minister zet daarbij in op de toepassing van innovatieve technieken zodat signalen van mogelijke mankementen eerder binnenkomen. Zo kunnen storingen die files veroorzaken worden voorkomen. De minister wil de bruggen die erg belangrijk zijn voor de doorstroming voorrang geven in de programmering en met regio’s nauw optrekken om hinder tijdens de grote onderhoudsopgave de komende jaren zo veel mogelijk te beperken.

Aandacht voor onderhoud

De minister heeft eerder deze week met Rijkswaterstaat de aftrap gegeven voor een forse verjongings- en vernieuwingsopgave voor de bestaande infrastructuur. Tot 2028 heeft Rijkswaterstaat minstens 80 objecten in het vizier die een opknapbeurt nodig hebben. Uitval en storingen zorgen voor hinder, files en economische schade. Door de groei van de mobiliteit neemt de impact hiervan toe. Van Nieuwenhuizen: “Ik wil de files aanpakken. Daarvoor is het nodig dat we meer aandacht hebben voor het onderhoud van de bestaande bruggen en tunnels. Investeren in de bestaande infrastructuur is enorm effectief om de files terug te dringen.”

Grote onderhoudsopgave

Waarom is al het onderhoud aan bruggen, tunnels en wegen nodig? In onderstaande korte video stellen Naomi, Glenn, Aukje en Anna hun vragen. Zij willen weten hoelang de werkzaamheden gaan duren en wat Rijkswaterstaat doet om verkeershinder te beperken. (tekst gaat verder onder de video)

350 miljoen euro per jaar

Gezien de omvang van de onderhoudsopgave trekt de minister vanaf 2020 jaarlijks 350 miljoen euro uit voor de opknapbeurt in plaats van de huidige 150 miljoen euro per jaar. Voor veertig objecten lopen er projecten. Dit jaar neemt de minister een besluit over de volgorde van aanpak van nog eens veertig objecten. Ze wil daarbij scherp gaan kijken naar de eventuele maatschappelijke schade die ontstaat als een brug of tunnel dichtmoet. Dit betekent dat de impact van storingen zwaarder gaat wegen in de prioritering.

Verduurzamen

De minister wil de onderhoudsopgave benutten om de infrastructuur klaar te maken voor de toekomst. “We kijken niet alleen naar het verlengen van de levensduur, maar zetten vooral ook in op de toepassing van de nieuwste technieken, waarmee we toekomstige storingen kunnen voorkomen en de infrastructuur voldoet aan de eisen voor toekomstig gebruik.” Belangrijke voorwaarde daarbij is dat de technologische innovaties veilig en cyber secure zijn. Daarnaast wil Van Nieuwenhuizen de infrastructuur verder verduurzamen, bijvoorbeeld met bruggen en sluizen die energieneutraal gaan opereren en door hergebruik van materialen zoals asfalt.

Regionale aanpak

Met name Rijkswaterstaat Zuid-Holland (WNZ) heeft de komende jaren een flinke onderhoudsopgave. Zo hebben alleen al acht grote bruggen, waaronder de Haringvlietbrug en de Van Brienenoordbrug groot onderhoud nodig. Hoewel verkeershinder onvermijdelijk is, zal Rijkswaterstaat in overleg met de provincie, de gemeenten, netwerkbeheerders en private partijen afspraken maken om de regio zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Het overzicht van geplande werkzaamheden zal op basis van de laatste inzichten steeds worden geactualiseerd. Het meest actuele overzicht is te vinden op rws.nl/bereikbaarzh. Voor de andere regio’s wordt een soortgelijke aanpak ontwikkeld. Een overzicht van de vaarwegstremmingen is te vinden op Vaarweginformatie.nl.  

Foto: Van Brienenoordbrug © https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Harry van Reeken

Facebooktwittermail

Nieuwe website voor Agentschap Telecom

Agentschap Telecom heeft onlangs de vernieuwde website in gebruik genomen. De website is ‘in een ander jasje gestoken’ en oogt volgens het agentschap moderner, frisser en compacter.

Nieuwe structuur

Niet alleen het uiterlijk is veranderd: de nieuwe opzet en structuur van de site moeten ervoor zorgen dat je sneller vindt wat je zoekt. Zowel met laptop, telefoon of tablet, want de site is ‘responsive’ en schaalt zich automatisch naar het juiste formaat.

Geef een reactie

Mocht je nog informatie missen op de nieuwe website of vragen hebben over de website, dan kun je dat aangeven via de reactieformulieren op de website. Verder wijst de dienst erop dat veel links en verwijzingen gewijzigd zijn. De algemene url: www.agentschaptelecom.nl is ongewijzigd.

Agentschap Telecom

Wat doet het Agentschap Telecom ook alweer? Agentschap Telecom regelt alle zaken met betrekking tot de frequenties voor radiocommunicatie in de scheepvaart. In de scheepvaart draagt radiocommunicatie sterk bij aan de veiligheid. Met hulp van de marifoon en andere maritieme radiozendapparatuur communiceren schepen met elkaar en met de wal. Lees verder ‘Uitgelicht: Agentschap Telecom, samenwerkende partij van ‘Varen doe je Samen!’.’

Facebooktwittermail